Naša dejavnost obsega

Izdelava načrtov:

 • arhitekture
 • gradbenih konstrukcij
 • instalacij

za:

 • enostanovanjske hiše
 • dvo in več stanovanjske objekte
 • poslovne in skladiščne objekte
 • gostinske, zdravstvene in kmetijske objekte
 • pomožne objekte

 

Izdelava ​ostalih načrtov in elaboratov:

 • notranje opreme
 • urbanistične zasnove in prostorsko načrtovanje
 • zunanje ureditve
 • elaborat toplotnih karakteristik objekta
 • elaborat zvočne zaščite objekta
 • Pripravljamo, izdelujemo in vodimo izdelavo celotne projektne dokumentacije ali posameznih delov
 • idejne zasnove in idejne projekte (IDZ in IDP)
 • načrti in projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • projekt za izvedbo del (PZI)
 • projekt za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID)

 

Načrte in projektno dokumentacijo izdelujemo za vrste gradenj, kot so:

 • novogradnje
 • dozidave in nadzidave
 • rekonstrukcije in adaptacije
 • spremembe namembnosti objektov
 • legalizacije zgrajenih objektov

 

Za vas urejamo in vas zastopamo pri:

 • pridobitvi projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji
 • upravnih postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • upravnih postopkih za pridobitev tehničnega prevzema in uporabnega dovoljenja