Hrastje, Kranj

objekt: Enostanovanjski objekt
lokacija: Hrastje, Kranj
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.
Hrastje, Kranj