Sveti duh, Škofja Loka

objekt: Enostanovanjski objekt
lokacija: Sveti duh, Škofja Loka
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.
Sveti duh, Škofja Loka