Voge, Kranj

objekt: Enostanovanjski objekt
lokacija: Voge, Kranj
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.
Voge, Kranj