Primskovo, Kranj

objekt: Pomožni objekt - nadstrešnica
lokacija: Primskovo, Kranj
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.
Primskovo, Kranj