Primskovo, Kranj (idejna zasnova)

objekt: Poslovni objekt (idejna zasnova)
lokacija: Primskovo, Kranj 
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.

 

Primskovo, Kranj (idejna zasnova)