Šenčur, Kranj

objekt: Poslovno-trgovski objekt
lokacija: Šenčur, Kranj
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.

 

Šenčur, Kranj