Orehek, Kranj

objekt: Večstanovanjski objekt
lokacija: Orehek, Kranj
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.
Orehek, Kranj