t: +386 (04) 20 10 402

e: projektiranje@martinjak.si

Objekt
Lokacija
Arhitekt

 : gostinsko-stanovanjski objekt
 : Orehek, Kranj
 : Igor Martinjak u.d.i.a.